• /ək'seləreitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm tăng tốc độ
  Máy gia tốc; chân ga (xe ôtô)
  high-frequency accelerator
  máy gia tốc tần cao
  (hoá học) chất gia tốc
  (sinh vật học) dây thần kinh gia tốc

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất [xúc tác, tăng tốc]
  chất làm tăng tốc
  chất tăng tốc độ
  slaking accelerator
  chất tăng tốc độ tôi
  chất thúc nhanh
  chất xúc tiến

  Toán & tin

  bộ tăng tốc
  phím tắt, nút truy cập nhanh
  accelerator board
  board (bo) tăng tốc
  first accelerator
  bộ tăng tốc thứ nhất
  graphics accelerator
  bộ tăng tốc đồ họa

  Vật lý

  bộ tăng ga
  cấu tăng tốc

  Xây dựng

  điện cực tăng tốc
  máy tăng tốc

  Điện

  cực tăng tốc

  Kỹ thuật chung

  bộ gia tốc
  chất gia tốc
  bàn đạp ga
  mạch tăng tốc
  Windows accelerator board
  bo mạch tăng tốc cho Windows
  Windows accelerator board
  mạch tăng tốc cho Windows
  máy gia tốc
  thiết bị tăng tốc
  van điều tiết khí

  Kinh tế

  bộ biến tốc
  chất tăng tốc
  yếu tố gia tốc

  Địa chất

  máy tăng tốc, bộ phận tăng tốc, chất tăng tốc đông cứng, chất tăng tốc gắn kết của xi măng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X