• /´ækti¸veitə/

  Thông dụng

  Xem activate

  Chuyên ngành

  Y học

  chất họat hóa, chất kích họat (rhm)
  bộ hàm nắm truyền lực cơ

  Ô tô

  Chất kích hoạt, làm hoạt động

  Cơ khí & công trình

  bộ hoạt hóa
  bộ kích hoạt

  Xây dựng

  máy kích động
  thiết bị hoạt hóa

  Điện

  cực kích hoạt

  Kinh tế

  chất hoạt hóa
  yeast activator
  chất hoạt hóa nấm men

  Địa chất

  chất hoạt hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X