• /æk´selərou¸græm/

  Điện lạnh

  giản đồ gia tốc

  Kỹ thuật chung

  gia tốc đồ

  Giải thích EN: A graphic representation of the data recorded by an accelerograph. Giải thích VN: Một đồ thị thể hiện thông số được ghi bởi một gia tốc ký.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X