• /ˈgræfɪk/

  Thông dụng

  Cách viết khác graphical

  Tính từ

  (thuộc) đồ thị; minh hoạ bằng đồ thị
  graphic statics
  tĩnh học đồ thị
  graphic algebra
  đại số đồ thị
  graphic solution
  phép giải đồ thị
  Sinh động
  a graphic account of the football match
  bài tường thuật sinh động trận đấu bóng đá
  (nghệ thuật) tạo hình
  the graphic arts
  nghệ thuật tạo hình
  (ngôn ngữ học) (thuộc) chữ viết; (thuộc) hình chữ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ
  graphic panel
  bảng biểu đồ
  graphic pattern
  mẫu biểu đồ
  graphic recorder
  bộ ghi biểu đồ
  họa hình
  copying graphic
  sao chép họa hình
  graphic cursor du
  tiêu họa hình
  graphic object
  vật thể họa hình
  đồ họa
  đồ thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X