• Điện tử & viễn thông

  cổng dữ liệu

  Kỹ thuật chung

  cổng tiếp cận
  cổng truy nhập
  Local Access Port (ER-5 FR Switch) (LAP)
  Cổng truy nhập nội hạt (Chuyển mạch ER-5 FR)
  Management Network Access Port (MNAP)
  cổng truy nhập mạng quản lý
  lỗ nạp

  Xây dựng

  lỗ nạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X