• Toán & tin

  thủ tục truy cập
  LAP (link (accessprocedure)
  thủ tục truy cập liên kết
  LAPM (linkaccess procedure for modem)
  thủ tục truy cập liên kết cho modem
  link access procedure (LAP)
  thủ tục truy cập liên kết
  link access procedure for modem (LAPM)
  thủ tục truy cập liên kết cho model

  Điện tử & viễn thông

  thủ tục truy nhập
  Link Access Procedure (X.25) (LAP)
  Thủ tục truy nhập tuyến (X.25)
  Link Access Procedure -Balanced (LAPB)
  thủ tục truy nhập tuyến-cân bằng
  Link Access Procedure for Modems (V.42) (LAPF)
  Thủ tục truy nhập tuyến đối với các modem (V.42)
  Link Access Procedure half-duplex (X.32) (LAPV)
  Thủ tục truy nhập tuyến bán song công (X.32)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X