• /´moudem/

  Toán & tin

  môđem
  answer-only modem
  môđem đáp
  answer-only modem
  môđem chỉ nhận
  answer/originate modem
  môđem đáp/phát
  answer/originate modem
  môđem nhận/gửi
  asymmetrical modem
  môđem bất đối xứng
  asynchronous modem
  môđem không đồng bộ
  auto-answer modem
  môđem đáp tự động
  auto-answer modem
  môđem trả lời tự động
  auto-dial modem
  môđem quay số tự động
  auto-dial/auto-answer modem
  môđem tự chọn số/tự đáp
  baseband modem
  môđem truyền theo dải nền
  bell-compatible modem
  môđem tương thích bell
  built-in modem
  môđem cài sẵn
  cable modem
  môđem cáp
  callback modem
  môđem gọi lại
  callback modem
  môđem gọi ngược
  callback modem
  môđem có kiểm tra
  data modem
  môđem dữ liệu
  dial-in modem
  môđem quay số
  dibit modem
  môđem đôi bit
  direct-connect modem
  môđem mắc trực tiếp
  external modem
  môđem ngoài
  half-duplex modem
  môđem bán song công
  high speed modem
  môđem tốc độ cao
  integrated modem
  môđem cài sẵn
  internal modem
  môđem trong
  LDM (limited-distance modem)
  môđem có khoảng cách giới hạn
  limited-distance modem (LDM)
  môđem có khoảng giới hạn
  modem port
  cổng môđem
  modem ready light (MR)
  đèn báo môđem sẵn sàng
  MRL (modemRelay light)
  đèn báo môđem sẵn sàng
  null modem
  môđem không
  null modem
  môđem rỗng
  null modem cable
  cáp môđem không
  receiving modem
  môđem nhận
  sending modem
  môđem gửi
  service modem
  môđem dịch vụ
  service modem cable
  cáp môđem dịch vụ
  short haul modem
  môđem xử lý ngắn
  stand-alone modem
  môđem độc lập
  stand-alone modem
  môđem ngoài
  synchronous modem
  môđem đồng bộ
  telegraph modem
  môđem điện báo
  telephone modem
  môđem điện thoại

  Điện

  bộ biến hoàn
  bộ điều biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X