• /ə,kauntə'biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trách nhiệm giải trình

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  trách nhiệm giải trình

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mức chịu trách nhiệm

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  trách nhiệm giải trình
  trách nhiệm kế toán
  profit accountability
  trách nhiệm kế toán lợi nhuận
  property accountability
  trách nhiệm kế toán tài sản

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X