• /ə'kru:əl/

  Thông dụng

  Cách viết khác accruement

  Danh từ

  Sự dồn lại, sự tích lại
  Số lượng dồn lại, số lượng tích lại

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cộng dồn
  số tiền phải tính trước
  số lượng tính dồn lại
  sự dồn lại
  sự tích lại
  tích lũy dần

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X