• Hóa học & vật liệu

    bông axetilen

    Giải thích EN: A treated cotton fiber produced by the process of acetylation. Giải thích VN: Sợi bông phíp đã được xử lí bằng quá trình axetilen.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X