• /¸ækrə´bætiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Thuật leo dây, thuật nhào lộn
  aerial acrobatics
  (hàng không) thuật nhào lộn trên không
  Động tác nhào lộn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X