• /´bælənsiη/

  Cơ khí & công trình

  sự cân bằng

  Giải thích EN: In rotating machines, the balancing of centrifugal forces to counteract any vibration in any plane. Also, DYNAMIC BALANCING. Giải thích VN: Trong máy quay, sự cân bằng lực ly tâm chống lại bất kỳ sự rung động ở bất cứ mặt phẳng nào. Cũng như vậy đối với sự cân bằng động.

  balancing of moments
  sự cân bằng momen
  machine balancing
  quy trình tạo sự cân bằng cho máy
  mass balancing
  sự cân bằng khối lượng
  sự làm đối trọng
  sự làm thăng bằng

  Vật lý

  sự bổ chính

  Xây dựng

  sự bình sai

  Kỹ thuật chung

  điều chỉnh
  làm cho cân bằng
  sự bù
  sự điều chỉnh
  sự làm cân bằng
  balancing of moments
  sự làm cân bằng các momen
  grinding wheel balancing
  sự làm cân bằng bánh mài

  Kinh tế

  quyết toán
  sự cân đối

  Địa chất

  sự cân bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X