• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) chuyên viên thống kê bảo hiểm

  Kinh tế

  chuyên viên thống kê bảo hiểm
  thống kê bảo hiểm
  actuarial calculation
  sự tính toán thống kê bảo hiểm (của chuyên viên bảo hiểm)
  actuarial evaluation
  đánh giá thống kê bảo hiểm
  tính toán bảo hiểm
  actuarial loss
  tổn thất tính toán bảo hiểm
  actuarial risk
  rủi ro theo tính toán bảo hiểm
  equivalent actuarial value
  tương đương giá trị tính toán bảo hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X