• /´ædʒutənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người phụ tá
  (quân sự) sĩ quan phụ tá
  (động vật học) cò già ( Ân độ) ( (cũng) adjutant bird, adjutant crane, adjutant stork)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất trợ
  vật trợ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X