• (đổi hướng từ Aggressors)
  /ə'gresə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ xâm lược, nước đi xâm lược
  Kẻ công kích
  Kẻ gây sự, kẻ gây hấn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X