• Kỹ thuật chung

    đục khí

    Giải thích EN: An air-driven chisel or pick. Giải thích VN: Đục chạy bằng khí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X