• /ə´dʒa:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mở hé, đóng hờ, khép hờ (cửa)
  to set the door ajar
  mở hé cửa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective, adverb
  open , unclosed , unlatched , unshut

  Từ trái nghĩa

  adjective, adverb
  closed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X