• /əˈmeɪzɪŋ/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đáng kinh ngạc, đến không ngờ
  my sister is amazingly good at English
  chị tôi giỏi tiếng Anh lạ lùng, giỏi tiếng Anh đến không ngờ
  prices are falling amazingly
  giá cả sụt đến mức không ngờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X