• /'sistə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) sis chị, em gái
  sister german
  chị (em) ruột
  Chị em (nhất là dùng bởi một phụ nữ theo thuyết nam nữ bình quyền)
  they supported their sisters in the dispute
  họ ủng hộ các chị em trong cuộc tranh chấp
  Bạn gái thân (coi (như) chị em gái)
  ( Sister) (viết tắt) Sr bà xơ; nữ tu sĩ, ni cô
  Sister of mercy
  bà phước
  Nữ y tá trưởng
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) bà chị, cô em (dùng để nói với một phụ nữ)
  come on, sister, hurry along!
  đi thôi, bà chị, nhanh nhanh lên!
  (thuộc ngữ) cùng một mẫu, cùng một kiểu (một tàu thủy, một tổ chức..)
  our sister college in Cambridge
  trường cao đẳng kiểu như chúng ta ở Cambridge

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  kẹp đôi

  Kỹ thuật chung

  đối tiếp nhau
  tương ứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X