• /æmbi´dekstrəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác ambidexter

  Như ambidexter

  Chuyên ngành

  Y học

  thuận hai tay

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X