• Thông dụng

  Trạng từ
  Không giữ tín nghĩa
  Giả dối, không chân thành

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ác ý
  có ý lừa lọc
  có ý xấu
  ý xấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X