• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Mơ hồ, nhập nhằng
  technical notions in this documentation are ambiguously defined
  các khái niệm kỹ thuật trong tài liệu này được định nghĩa một cách mơ hồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X