• /¸dɔkjumən´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chứng minh bằng tài liệu, sự dẫn chứng bằng tư liệu
  Sự đưa ra tài liệu, sự cung cấp tài liệu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ hồ sơ
  bộ tài liệu
  sưu liệu

  Giải thích VN: Những bản hướng dẫn, những bài giảng dạy, và những tài liệu tham khảo, nhằm cung cấp cho người sử dụng những thông tin cần thiết để vận hành một chương trình máy tính hoặc một hệ thống máy tính đạt hiệu quả tốt. Tư liệu được cung cấp có thể xuất hiện dưới dạng ấn phẩm trong các hệ trợ giúp trực tuyến.

  tư liệu

  Giải thích VN: Những bản hướng dẫn, những bài giảng dạy, và những tài liệu tham khảo, nhằm cung cấp cho người sử dụng những thông tin cần thiết để vận hành một chương trình máy tính hoặc một hệ thống máy tính đạt hiệu quả tốt. Tư liệu được cung cấp có thể xuất hiện dưới dạng ấn phẩm trong các hệ trợ giúp trực tuyến.

  licensed documentation
  tư liệu đã đăng ký

  Kỹ thuật chung

  hồ sơ

  Kinh tế

  sự cung cấp tài liệu
  tài liệu
  descriptive documentation
  tài liệu hướng dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X