• /ɑ:'men/

  Thông dụng

  Thán từ

  (Thiên Chúa giáo) A-men, Xin được như ý nguyện (dùng khi cầu kinh)
  to say amen to something
  đồng ý với cái gì, tán thành cái gì


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X