• /'tru:li/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đúng sự thật
  tell me truly what you think
  hãy nói thực với tôi điều anh nghĩ
  Đích thực, thực sự
  the truly great
  những người thật sự vĩ đại
  Chân thành, thành thật
  I'm truly grateful
  Chân thành biết ơn
  Thật ra, thật vậy
  truly, I cannot say
  thật vậy, tôi không thể nói được
  yours truly
  lời kết thúc thư (bạn chân thành của)
  (đùa cợt) lời xưng tội (tôi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X