• /ig´zæktli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chính xác, đúng đắn
  Đúng như thế, đúng như vậy (dùng trong câu trả lời)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X