• /´sə:tnli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chắc chắn, nhất định
  a well conducted people's war will certainly be successful
  một cuộc chiến tranh nhân dân có sự lãnh đạo đúng đắn nhất định sẽ thắng
  Hẳn thế, hẳn đi, hẳn là thế, tất nhiên, dĩ nhiên (dùng trong câu trả lời)
  may I visit him? - yes, certainly
  tôi có thể đến thăm ông ta được không? tất nhiên là được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chắc chắn
  chắc hẳn
  nhất định
  tất nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X