• /ə,mɔ:ti'zei∫n/

  Thông dụng

  Cách viết khác amortisation

  Danh từ

  Sự truyền lại, sự để lại (tài sản)
  Sự trả dần, sự trừ dần (món nợ)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khoản tiền khấu hao
  sự trả nợ dần

  Toán & tin

  (kỹ thuật ) sự tắt dần; sự giảm chấn (động); (toán kinh tế ) sự thanh toán
  amortization of a debt
  (toán kinh tế ) sự thanh toán nợ

  Xây dựng

  sự để lại
  sự giảm chất
  sự khử rung

  Điện tử & viễn thông

  để lại (tài sản)
  trả dần
  trừ dần (món nợ)

  Kỹ thuật chung

  chống rung
  khấu hao
  amortization period
  thời gian khấu hao
  annual amortization
  sự khấu hao (hàng) năm
  sự giảm chấn
  sự khấu hao
  annual amortization
  sự khấu hao (hàng) năm
  sự tắt dần
  sự truyền lại
  sự trừ nợ dần

  Kinh tế

  phí dụng trừ đi làm nhiều kỳ
  rút dần
  sự chia ra từng kỳ
  sự xóa dần
  trả dần
  trả nợ dần
  trừ dần

  Chứng khoán

  Trả dần
  1. Saga.vn

  Địa chất

  sự khấu hao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X