• (đổi hướng từ Amortizing)
  /ə´mɔ:taiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác amortise

  Ngoại động từ

  Truyền lại, để lại (tài sản)
  Trả dần, hoàn dần; trừ dần (món nợ)
  to amortize a debt
  trả dần món nợ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tắt dần, giảm chấn động; (toán kinh tế ) thanh toán

  Kỹ thuật chung

  hoãn xung
  khấu hao
  giảm chấn
  thanh toán

  Kinh tế

  trả dần (một món nợ)
  trang trải dần
  trừ đi làm nhiều kỳ
  xóa dần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X