• /æmˈfɪbiən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (động vật học) lưỡng cư, vừa ở cạn vừa ở nước
  (quân sự) lội nước (xe)
  an amphibian tank
  xe tăng lội nước

  Danh từ

  (động vật học) động vật lưỡng cư
  (hàng không) thuỷ phi cơ
  (quân sự) xe tăng lội nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X