• /toʊd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con cóc
  cóc sừng hoa
  (nghĩa bóng) người ghê tởm, người đáng ghét, người đáng khinh (nhất là dùng để xúc phạm)
  you repulsive little toad!
  mày thật là một thằng nhóc ghê tởm!


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X