• /frɔg/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con ếch, con ngoé
  a frog beneath a coconut shell
  ếch ngồi đáy giếng
  (động vật học) đế guốc (chân ngựa)
  Quai đeo kiếm, quai đeo lưỡi lê
  Khuy khuyết thùa (áo nhà binh)
  (ngành đường sắt) đường ghi
  to have a frog in one's throat
  bị khan tiếng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khe lõm trong gạch

  Cơ khí & công trình

  rãnh trên mặt gạch

  Giải thích EN: A recessed panel on one or both of the larger faces of a brick or block so as to reduce its weight.

  Giải thích VN: Rãnh trên một mặt hoặc trên cả hai mặt của gạch nhằm giảm trọng lượng.

  Kỹ thuật chung

  ghi
  giao cắt
  tâm phân rẽ
  cast manganese steel frog
  tâm phân rẽ bằng thép mangan đúc
  spring frog
  tâm phân rẽ lò xo
  welded frog
  tâm phân rẽ hàn

  Kinh tế

  chỗ rẽ (đường sắt)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Địa chất

  cái ghi (đường sắt), tâm ghi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X