• /əˈnu , əˈnyu/

  Thông dụng

  Phó từ

  Lại, một lần nữa; lại nữa; bằng cách khác
  to begin anew
  bắt đầu lại


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X