• /ə´freʃ/

  Thông dụng

  Phó từ

  Lại lần nữa
  to start afresh
  bắt đầu lại từ đầu


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  again

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X