• /ə'gein/

  Thông dụng

  Phó từ

  Lại, lần nữa, nữa
  to be home again
  trở lại về nhà
  to be well again
  khoẻ lại, bình phục
  Đáp lại, dội lại
  to answer again
  trả lời lại; đáp lại
  rocks echoed again
  những vách đá vang dội lại
  Mặt khác, ngoài ra, hơn nữa, vả lại, vả chăng
  again, it is necessary to bear in mind that...
  hơn nữa, cần phải nhớ rằng...
  these again are more expensive
  vả lại những cái này đắt hơn
  again and again
  nhiều lần, không biết bao nhiêu lần
  as much (many) again
  nhiều gấp đôi
  as tall again as somebody
  cao gấp đôi ai
  ever and again
  thỉnh thoảng, đôi khi
  half as much again

  Xem half

  half as high again as somebody
  alf again somebody's height
  Cao gấp rưỡi ai
  now and again

  Xem now

  once and again

  Xem once

  over again

  Xem over

  time and again

  Xem time


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X