• /´ri:səntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Gần đây, mới đây
  as recently as yesterday
  mới hôm qua đây thôi, chỉ mới hôm qua

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gần đây

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  before , later

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X