• /¸æni´və:səri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngày kỷ niệm; lễ kỷ niệm
  anniversary of one's birth
  kỷ niệm ngày sinh
  anniversary of someone's death
  ngày giỗ của ai


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X