• /ri'kʌrəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trở lại (một vấn đề...)
  Sự trở lại trong tâm trí
  Sự tái diễn, sự xảy ra lại (sự việc)
  the recurrence of an error
  sự tái phạm lỗi lầm
  (y học) sự trở đi trở lại, sự phát lại (bệnh)
  the recurrence of an illness
  sự tái phát của một căn bệnh
  (toán học) phép truy toán
  recurrence theorem
  định lý truy toán

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự tái diễn

  Toán & tin

  phép truy toán

  Y học

  sự tái phát

  Kỹ thuật chung

  hồi quy
  lập lại
  sự lặp lại
  sự trở lại
  tần suất
  design recurrence interval
  tần suất thiết kế
  rainfall recurrence interval
  tần suất mưa

  Kinh tế

  sự lặp lại
  tái lại
  xuất hiện trở lại

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên nghành
  Hồng Huyết Cầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X