• /'hɔlədi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngày lễ, ngày nghỉ
  to be on holiday
  nghỉ
  ( số nhiều) kỳ nghỉ (hè, đông...)
  the summer holidays
  kỳ nghỉ hè
  ( định ngữ) (thuộc) ngày lễ, (thuộc) ngày nghỉ
  holiday clothes
  quần áo đẹp diện ngày lễ
  holiday task
  bài làm ra cho học sinh làm trong thời gian nghỉ

  Nội động từ

  Nghỉ, nghỉ hè

  Cấu trúc từ

  a busman's holiday
  ngày nghỉ mà cũng không được rảnh tay

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khuyết

  Giải thích EN: A portion of a surface that is missed during an operation such as painting or coating..

  Giải thích VN: Một phần của một bề mặt bị bỏ quên trong quá trình thao tác chẳng hạn như vẽ tranh hoặc may áo.

  ngày lễ
  sunday and holiday excepted
  trừ ngày lễ và ngày chủ nhật

  Kinh tế

  ngày lễ
  ngày nghỉ
  bank holiday
  ngày nghỉ của ngân hàng
  holiday day
  tiền lương ngày nghỉ
  holiday day
  trợ cấp ngày nghỉ
  holiday pay
  tiền lương ngày nghỉ
  holiday pay
  trợ cấp ngày nghỉ
  holiday with pay
  ngày nghỉ có lương
  holiday without pay
  ngày nghỉ không lương
  holiday worker
  người làm việc trong ngày nghỉ
  legal holiday
  ngày nghỉ pháp định
  legal holiday (s)
  ngày nghỉ pháp định
  official holiday
  ngày nghỉ (theo quy định chung của Nhà nước)
  public holiday
  ngày nghỉ pháp định
  stock -exchange holiday
  ngày nghỉ của sở giao dịch chứng khoán
  valium holiday
  ngày nghỉ giao dịch
  valium holiday (valiumpicnic)
  ngày nghỉ kinh doanh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X