• /´ænti¸deit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngày tháng để lùi về trước

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đề ngày lùi lại
  ghi lùi ngày
  ngày đề giả
  ngày đề trước ngày thực
  ngày lùi về trước

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  predate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X