• /pri´si:d/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đi trước, đứng trước, đặt trước, ở trước, có trước, đến trước
  such duties precede all others
  những nhiệm vụ như vậy đi trước tất cả mọi nhiệm vụ khác
  the words that precede
  những từ ở trước, những từ ở trên đây
  must precede this measure by milder ones
  phải có những biện pháp nhẹ nhàng hơn trước biện pháp này
  Nói cái gì trước cái gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đi trước, đứng trước
  đứng trước

  Kỹ thuật chung

  đi trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X