• /´ænti¸ru:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phòng ngoài
  Phòng đợi
  Phòng khách (trong nhà ăn của sĩ quan)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phòng chờ
  tiền sảnh, phòng ngoài

  Giải thích EN: A small room serving as an entrance or waiting area for a larger room. Giải thích VN: Một phòng nhỏ có tác dụng như một phòng đợi cho một phòng lớn hơn.

  Điện lạnh

  phòng đệm phòng chờ

  Kỹ thuật chung

  phòng đệm
  anteroom temperature
  nhiêt độ phòng đệm
  anteroom temperature
  nhiệt độ phòng đệm
  phòng đợi
  phòng trước
  kitchen-anteroom
  phòng trước bếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X