• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  vật chống từ

  Giải thích EN: Any antistatic agent or material. Giải thích VN: Bất cứ chất hay vật chất nào có khả năng chống nhiễm từ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X