• /¸ænti´trʌst/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thương nghiệp) chống lại các tờ rớt, chống độc quyền

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chống độc quyền
  antitrust commission
  ủy ban chống độc quyền
  antitrust laws
  các luật chống tờ rớt, chống độc quyền
  antitrust legislation
  pháp chế chống độc quyền
  chống tờ-rớt
  antitrust laws
  các luật chống tờ rớt, chống độc quyền
  chủ nghĩa chống độc quyền
  chủ nghĩa chống tờ-rớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X