• Xây dựng

    đá đỉnh cuốn

    Giải thích EN: The usually ornamental top stone of a gable end. Also, SADDLE STONE. Giải thích VN: Chóp đá trang trí của một hồi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X