• /¸æpə´pleksi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) chứng ngập máu
  to be seized with apoplexy
  bị ngập máu

  Chuyên ngành

  Y học

  đột quy, ngập máu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X