• /ɔ'klu:ʒn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đút nút, sự bít; tình trạng bị đút nút, tình trạng bị bít
  (hoá học) sự hút giữ
  (y học) sự tắc (ruột...)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự cố tù

  Hóa học & vật liệu

  sự hút giữ

  Kỹ thuật chung

  sự bít kín
  sự hấp lưu
  sự hấp thụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X