• /´si:ʒə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chiếm lấy, sự chiếm đoạt, sự cướp lấy, sự nắm lấy
  the seizure of power
  sự cướp chính quyền
  Sự tóm, sự bắt (bằng vũ lực, bằng uy quyền luật pháp)
  Sự kẹt (máy)
  (pháp lý) sự cho chiếm hữu
  (pháp lý) sự tịch thu, sự tịch biên
  Sự bị ngập máu, sự lên cơn; cơn tai biến ngập máu..

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự bắt giữ (tàu thủy)

  Hóa học & vật liệu

  sự chiếm đoạt
  sự kẹt (máy)
  sự nắm

  Điện tử & viễn thông

  sự đoạt
  sự nắm giữ

  Kinh tế

  sai áp
  sự bắt giữ
  tịch biên (hàng cấm..)
  tịch thu
  seizure of contraband by the Customs
  sự tịch thu hàng lậu của Hải quan
  seizure of property
  sự sai áp, tịch thu tài sản
  seizure of smuggled goods
  sự tịch thu hàng lậu
  seizure of the ship
  sự tịch thu tàu
  seizure under a prior claim
  tịch thu truy đòi
  seizure under legal process
  tịch thu theo luật
  tịch thu (hàng cấm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X