• /æplikə'biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính ứng dụng, tính khả dụng

  Nghĩa chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khả năng áp dụng

  Toán & tin

  khả năng ứng dụng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X