• /´pə:tinəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác pertinency

  Danh từ

  Sự thích hợp, sự thích đáng, sự đúng chỗ; sự đi thẳng vào (vấn đề...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đúng chỗ

  Kỹ thuật chung

  sự thích hợp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X